Kompleks działek budowlanych w Szczytnej okolice Polanicy Zdrój

Kompleks działek budowlanych w Szczytnej okolice Polanicy Zdrój
Cena:1.069.280 PLN
Nr referencyjny:Działka245
Kategoria:Działki
typ:Sprzedaż
Województwo:Dolnośląskie
Lokalizacja:Szczytna
Powierzchnia:13366 m2

Parcele usytuowane blisko lasu.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na zabudowę mieszkaniową i usługową na cele sanatoryjno – uzdrowiskowe, leczniczo – rehabilitacyjne, turystyczne w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno usługowych oraz usługowych o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz tereny zieleni.

Media – energia elektryczna

Plan określa minimalną powierzchnię działki na 800m2

Działka nr:

248/5 - 0,1415 ha

248/6 - 0,1441 ha

248/7 - 0,1400 ha

248/8 - 0,1542 ha

248/9 - 0,1158 ha

248/10 - 0,1635 ha

248/11 - 0,1603 ha

248/12 - 0,1457 ha

248/13 - 0,1715 ha

Dojazd do parceli od drogi krajowej S8 wewnętrzną drogą asfaltową.